RESONANT: ANITA C by LOS ANGELES
VIDRE: ANITA C by LOS ANGELES
EVIK: ANITA C by LOS ANGELES
SHARME: KAROLINE A by LOS ANGELES
SAFARI: SOPHIE B by LOS ANGELES
PRESENTING LINDA: LINDA I by LOS ANGELES
UNIVERSO: MIKA A by LOS ANGELES
PRESENTING AQUAMARINE: AQUAMARINE A by LOS ANGELES
KARENINA: CARMEN B by LOS ANGELES