PRESENTING TYRA: TYRA A by JULIA KALIAS
AMICA: LADA D by JULIA KALIAS
PRESENTING ANASTASIA: ANASTASIA E by JULIA KALIAS
PRESENTING PAOLA: PAOLA C by JULIA KALIAS