PLOIS: TAISSIA A by SERGEY AKION
PROXIME: TAISSIA A by SERGEY AKION
TAHATA: TAISSIA A by RYLSKY
VEGADES: TAISSIA A by RON OFFLIN
TOLISTAR: TAISSIA A by RON OFFLIN
ENSIN: TAISSIA A by RYLSKY