KLINETE: NENSI B by PAROMOV
SENARI: NENSI B by PAROMOV
TEGESU: NENSI B by PAROMOV
SADECE: NENSI B by PAROMOV
CRENZAS: NENSI B by PAROMOV